Связаться с нами

phone
Заявка

Lektor ?esk?ho jazyka pro cizince

Jazykový institut v centru Prahy se specializací na výuku ?eštiny pro cizince hledá do svého kolektivu ke spolupráci zkušené lektory ?eského jazyka pro cizince. Po?adavky ke kandidátovi: vysokoškolské vzd?lání v oboru, dobrá znalost ruského jazyka, znalost metodiky výuky ?eštiny jako cizího jazyka, praxe v oboru. P?íjemný inteligentní vzhled, chu? u?it a nau?it studenty, schopnost podat materiál zajímavou a poutavou formou, práce s d?razem na výsledek. Nabízíme dlouhodobou spolupráci v seriózní spole?nosti, p?átelský profesionální kolektiv, zajišt?né výukové materiály, dobré finan?ní ohodnocení. ?ádáme uchaze?e o pozice, aby si po?adavky p?e?etli pozorn? a odpovídali na inzeráty pouze v p?ípad?, pokud jejich profesionální a osobní dovednosti jsou shodné s po?adavky, které jsou na kandidáta kladeny.